Wizy dla pracowników z Ukrainy

Wciąż rośnie zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na pracowników zza wschodniej granicy. Zdecydowaną większość z nich stanowią Ukraińcy. Pracownicy z Ukrainy wykonują już nie tylko prace fizyczne – coraz większa ich liczba pracuje w punktach handlowych i usługowych, w gastronomii, biurach i służbie zdrowia. Coraz więcej z nich pracuje w Polsce legalnie i na takich samych warunkach, jak Polacy, dlatego też atrakcyjność polskiego rynku pracy dla pracowników z Ukrainy wzrasta. Praca dla Ukraińców w Polsce jest atrakcyjna również ze względu na bliskość geograficzną oraz nieznaczną barierę językową i kulturową.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy chcą wjechać na terytorium Polski, zobowiązani są posiadać ważną wizę wydaną przez konsula RP. Dla tych, którzy planują pozostać w Polsce lub państwach obszaru Schengen nie dłużej niż 90 dni (łącznie, w ciągu 180 dni od pierwszego wyjazdu). Dla tych natomiast, którzy pragną pozostać w Polsce dłużej, wydaje się wizę krajową, której ważność nie może przekraczać jednego roku. Ci cudzoziemcy, którzy chcą przebywać w Polsce dłużej, muszą wnioskować o wydanie kolejnej wizy lub ubiegać się o kartę pobytu. Ten ostatni dokument uprawnia do przebywania na terytorium Polski oraz przekraczania granicy bez aktualnej wizy.

Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są ci obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszport biometryczny. Trzeba jednak pamiętać, że pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dni od pierwszego przekroczenia granicy. To duże ułatwienie dla tych pracowników z Ukrainy, którzy decydują się na sezonową pracę w Polsce.

Pracownicy z Ukrainy, aby móc wykonywać pracę zarobkową legalnie, muszą posiadać również zezwolenie na pracę. Zezwolenie udzielane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. O jego udzielenie wnosi pracodawca chcący zatrudnić Ukraińca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Pracownicy z Ukrainy, jak również z Białorusi, Gruzji, Armenii, Rosji i Mołdawii mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia, jeśli okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – w tym wypadku wystarczy posiadanie pisemnego oświadczenia pracodawcy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz pisemnej umowy. Istnieje także szereg kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę – są to między innymi osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, mających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku małżeńskiego, studenci i wielu innych.

Ukraińcy chcący podjąć w Polsce pracę zarobkową mogą skorzystać z usług agencji kojarzących pracowników zza granicy z polskimi pracownikami. Rekrutacja pracowników z Ukrainy prowadzona jest przez nie zarówno wśród cudzoziemców przebywających już w Polsce, jak i dopiero planującym przyjazd. Taka działalność stanowi ogromne ułatwienie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, którzy mogą mieć pewność, że pracownik będzie nie tylko przebywał w Polsce legalnie, ale i będzie posiadał pożądane kompetencje. Agencje takie prowadzą:

  • regularną rekrutację pracowników z Ukrainy,
  • leasing pracowników z Ukrainy czy też wynajem pracowników z Ukrainy – w takim przypadku pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a u konkretnego pracodawcy wykonuje pracę mu powierzoną na mocy trójstronnej umowy pomiędzy pracodawcą, pracownikiem a agencją. To rozwiązanie wygodne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców potrzebujących szybko znaleźć pracowników do pracy tymczasowej.
  • outsourcing pracowników z Ukrainy – w tym przypadku to agencja sprawuje obsługę kadrową, wypłaca pracownikom pensję i pełni nadzór nad ich pracą, obejmującą zadania zlecone przez polskiego pracodawcę.

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl