W jaki sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej szukają dla siebie zajęcia w Polsce. Praca dla Ukraińców jest oferowana przez wiele firm, a przedsiębiorcy cenią sobie ich pracowitość i sumienność. Zatrudnienie obcokrajowca to jednak kilka dodatkowych obowiązków dla pracodawcy, dlatego należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami, tak aby wszystkie formalności zostały załatwione poprawnie i terminowo.

Pierwsze formalności

Chcąc rekrutować pracowników z Ukrainy przede wszystkim trzeba złożyć oświadczenie w powiatowym Urzędzie Pracy (właściwym dla siedziby danej firmy). Oświadczenie nosi nazwę Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wypełniając to oświadczenie należy wpisać przewidywaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez Ukraińca. Rejestracja tego dokumentu przez powiatowy Urząd Pracy jest równoznaczna z możliwością zatrudnienia ukraińskiego pracownika, a na rejestrację czeka się od kilku dni do maksymalnie 14 dni. Dzięki temu oświadczeniu obywatel Ukrainy może ubiegać się o wizę roboczą.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Dalszym etapem zatrudniania ukraińskich pracowników w Polsce jest potwierdzenie legalności jego pobytu w Polsce. Odbywa się to na podstawie wizy krajowej, zezwolenie na pobyt i wydana na jego podstawie karta pobytowa. Oczywiście dokument poświadczający musi być ważny. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy dokument daje zezwolenie na pracę w Polsce, na przykład wiza turystyczna nie daje takiej możliwości. Kiedy pobyt Ukraińca zostanie udowodniony, można zająć się kwestią jego legalnego zatrudnienia.

Ukraiński pracownik, żeby mógł być zatrudniony legalnie przez polskiego pracodawcę, potrzebuje zezwolenie na pracę. Możliwe jest także skorzystanie z tak zwanej uproszczonej procedury oświadczeniowej. Wybór tej drogi sprawia, że zezwolenie na pracę nie jest już potrzebne. Procedura uproszczona pozwala obywatelom Ukrainy (a także pięciu innych krajów) na wykonywanie pracy w Polsce przez sześć miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy i nie wymaga zezwolenia na pracę. Umowa o pracę z ukraińskim pracownikiem musi być zawarta w taki sposób, że oferowane wynagrodzenie nie będzie niższe niż określona płaca minimalna.

Kiedy ukraiński pracownik, który został zatrudniony na zasadach uproszczonej procedury oświadczeniowej przepracował już maksymalny możliwy czas, czyli 6 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany o wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na pracę. Wydawaniem zezwoleń na pracę zajmują się wojewodowie, a rodzajów zezwoleń jest pięć (typ A, B, C, D, E).

Istnieje także wyjątek, który pozwala na wykonywanie pracy w Polsce przez Ukraińca, który nie posiada zezwolenia na pracę. Dotyczy to między innymi uchodźców, osób, które posiadają kartę na pobyt stały, członek rodziny cudzoziemca, posiadający ważną Kartę Polaka, studenci studiów stacjonarnych lub doktoranckich w Polsce, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich.

Jak zrobić to prościej ? Sprawdź leasing pracowników z Ukrainy ?

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl