Pracownik z Kartą Polaka

Cudzoziemcy, którzy mają ważną Kartę Polaka mogą zostać bez problemu zatrudnieni na terytorium Polski. Karta Polaka to nie tylko uprawnienia dla pracowników, wiele zyskują też pracodawcy.

Karta Polaka potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Zgodnie z przepisami może być ona przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o jej wydanie obywatelstwo następujących krajów: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu. Może też ją otrzymać osoba posiadająca w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Nie potrzeba zezwolenia na pracę

Korzyści z posiadania Karty Polaka są obustronne. Pracodawca nie musi składać w urzędzie wniosku o zezwolenie na pracę dla pracownika, a pracownik cieszy się swobodą w doborze pracodawcy na terenie RP. Stosunek pracy może zostać swobodnie nawiązany.

Alternatywa na braki polskich pracowników

Pracownik – cudzoziemiec stanowi pewną alternatywę na braki kadrowe na lokalnych rynkach pracy. Ten z Kartą Polaka jest bardziej poszukiwanym, chociażby dlatego, że ma pewne związki z polskością (co musi wykazać przy staraniu się o Kartę), co za tym idzie bliżej mu do polskiej mentalności, języka, wymagań pracowniczych, łatwiej jemu i pracodawcy o porozumienie. Dla pracodawcy cennym jest pracownik, który swobodnie porusza się po terenie Polski, gdyż w branżach takich jak np. budowlana niezbędna jest gotowość do częstych zmian miejsca pobytu.

Zadowolony pracownik = zadowolony pracodawca

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż większe uprawnienie przysługujące cudzoziemcom z Kartą Polaka powodują, iż pracownik bardziej zżywa się ze swoim miejscem pracy, pracuje efektywniej.

Warto wskazać w tym miejscu, że posiadacze Karty Polaka są zwolnieni od opłat od wniosku o wydanie wizy krajowej uprawniającej do wielokrotnego przekraczania granicy, a także mogą bez opłat złożyć wniosek w konsulacie o nadanie obywatelstwa polskiego. I tu pojawia się realna szansa, że pracodawca może zyskać pracownika na stałe.

Potrzebna wiza

Samo przyznanie Karty Polaka nie jest tożsame z nabyciem obywatelstwa polskiego. Karta nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium naszego kraju. Dlatego też cudzoziemiec, który przekracza granicę w celu podjęcia zatrudnienia, jest obowiązany posiadać ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu i pobytu w Polsce.

Kartę Polaka można potraktować jako pierwszy krok do zyskania pobytu stałego na terytorium RP. Cudzoziemiec ją posiadający, który złoży wniosek o pobyt stały, ma możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego, które będzie przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. Środki takie można przykładowo przeznaczyć na czynsz najmu. Świadczenie tego rodzaju można otrzymywać na okres do 9 miesięcy. Dzięki wsparciu państwa, pracodawca zyskuje pracownika, który pewniej czuje się na polskim rynku pracy i tym samym może stać się jednym z filarów rozwijającego się przedsiębiorstwa.

 

 

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl