Pracownicy z Ukrainy ilu ich jest w Polsce ?

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej wybierają Polskę jako kraj migracji zarobkowej. Praca dla Ukraińców jest u nas atrakcyjna, gdyż ich wynagrodzenia nie odbiegają od poborów polskich pracowników, ponadto mniejszość Ukraińska w Polsce jest coraz liczniejsza, zatem przebywanie poza krajem nie wiąże się już z całkowitą izolacją językową i kulturową, co ułatwia podjęcie decyzji o wyjeździe zarobkowym. Jak podaje polski Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w roku 2017 wpłynęło do Polski 125 tysięcy wniosków pracowników z Ukrainy dotyczących ich legalnego pobytu i pracy w Polsce. W stosunku do roku 2016 tendencja ta wzrosła aż o 30% i ciągle wzrasta. W 2016 roku w Polsce pracownicy z Ukrainy szacowani byli już na 1,2 miliona osób. Zatem jest to pokaźna liczba, która jeszcze będzie wzrastać, jak szacują demografowie.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Polskie firmy i osoby fizyczne zatrudniające pracowników z Ukrainy doceniają ich wysoką motywację do pracy i dużą elastyczność w zatrudnianiu się. Praca dla Ukraińców dostępna jest obecnie w wielu branżach. Rekrutację pracowników z Ukrainy najlepiej powierzyć firmie specjalizującej się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, gdyż firmy te dobrze orientują się w przygotowaniu pracowników do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Rekrutacja pracowników z Ukrainy skorelowana jest z dynamiką polskiego rynku pracy, w tym rytmem prac sezonowych, okresowych i dorywczych. Firmy zajmujące się pracą dla Ukraińców oferują także outsourcing, wynajem i leasing pracowników z Ukrainy. Outsourcing pracowników z Ukrainy dokonywany jest na tych samych zasadach, co innych pracowników, więc decydując się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy można mieć pewność kompleksowej obsługi jego zatrudnienia. Sytuacja wygląda analogiczne w przypadku leasingu pracownika z Ukrainy. Wynajem pracowników z Ukrainy możliwy jest obecnie we wszystkich sektorach gospodarki i biznesu, gdyż pracownicy przybywający do Polski z Ukrainy są bardzo dobrze przygotowani do pracy oraz prezentują zróżnicowany poziom kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenie formalnego. Blisko 40% z nich posiada wyższe wykształcenie i komunikatywną znajomość języka polskiego, zaś ponad 50% ukończyło średnie szkoły zawodowe wraz z formalnymi kwalifikacjami zawodowymi i podstawową znajomością języka polskiego. Obecnie aż 16% polskich firm świadomie decyduje się na wynajem pracowników z Ukrainy. W wielu przypadkach po okresie próbnego zatrudnienia Ukraińcy zatrudniani są u nas na stałe, decydują się na imigrację i najczęściej zakładają w Polsce rodziny. Najchętniej zatrudniają Ukraińców małe i średnie przedsiębiorstwa w branżach handlowej i produkcyjnej, choć nie brakuje już także pracowników z Ukrainy w międzynarodowych, sieciowych korporacjach. Rośnie też zapotrzebowanie na tego typu pracowników w branżach hotelarskiej i turystycznej, w szczególności w podstawowej obsłudze ruchu turystycznego. Ośrodek Badania Opinii Publicznej zapewnia, że Polacy mają już w ponad 80% neutralny lub dobry stosunek do pracowników z Ukrainy.

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl