Praca sezonowa dla obcokrajowców – zmiany na rok 2018

Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców, mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Przede wszystkim zostanie wprowadzone inne zezwolenie na pracę sezonową. Przez cały rok 2018, obcokrajowiec będzie mógł pracować na podstawie wcześniejszych oświadczeń, gdyż będzie to okres przejściowy. Nowe oświadczenia będę wydawane przez starostę na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy, w każdym roku kalendarzowym. Okres ten będzie liczony od czasu wjazdu do strefy Schengen w danym roku.

Do tej pory zezwolenia na pracę wydawane było przez wojewodę. Zmiana ta ma przyspieszyć procedury wydania zezwolenia. Pojawi się również nowy rodzaj zezwoleń na prace sezonową, który dotyczyć będzie zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.

Doprecyzowane również będą procedury wykonywania pracy sezonowej przez obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub pracowników z Ukrainy. Obywatele tych państw do tej pory mogli pracować w Polsce do 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Teraz będą mogli oni skorzystać również z ułatwień np. z możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat), czy możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

W roku 2018 zmiany będą dotyczyć również pracy krótkoterminowej dla wyżej wymienionych grup obywateli, czyli pracy do 6 miesięcy, pracujących  na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Zmiana ta niesie za sobą, między innymi obowiązek informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, co oznacza, że cudzoziemiec do tego czasu będzie mógł pracować na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl