Leasing Pracowników z Ukrainy

Leasing pracowników z Ukrainy to coraz częściej praktykowana forma zatrudnienia. Polega ona na wynajmie pracowników przez naszą firmę na rzecz innego przedsiębiorcy. Możliwość  takiego zatrudnienia to dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli biznes ma charakter sezonowy lub dotyczy realizacji jednorazowego, konkretnego projektu. Coraz więcej branż korzysta z takiego rozwiązania, gdyż niesie ono za sobą duże korzyści.

Bisar Sp. z o.o. Sp. k. oferuje zatrudnienie pracowników m.in. z: Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Bangladeszu, Nepalu i Wietnamu.

Leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej przede wszystkim tym, że pracodawcą w jego przypadku staje się firma, z którą pracownik nawiązuje stosunek pracy na określony czas, a nie macierzysta agencja pracy tymczasowej. Dzięki temu wynajmując od nas Ukraińskich pracowników nasi Klienci pozyskują wykwalifikowanego, sprawdzonego pracownika z dużym doświadczeniem, który w wyniku zawarcia porozumienia między stronami zobowiązuje się do pełnienia określonych obowiązków w wyznaczonym okresie. Przez okres jego wynajmu stosunek pracy z naszą firmą przyjmuje formę urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do stażu pracy.

Klient zawiera z pracownikiem umowę o pracę, co daje pracownikowi wszystkie prawa jakie przysługują mu zgodnie z kodeksem pracy tj. urlop czy zwolnienie chorobowe.

Znajdujemy pracowników spełniających oczekiwania naszych Klientów, odpowiadając na coraz większe zapotrzebowanie rynku.

Bardzo popularnym rozwiązaniem wśród polskich pracodawców stał się Leasing pracowników z Ukrainy. Przedsiębiorcy coraz chętniej wynajmują pracowników od innych firm, gdyż niesie to za sobą obopólne korzyści. Cały proces -bardzo brzydko mówiąc –wynajmu pracownika odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dwoma firmami, w, której zawarte są wszelkie warunki leasingu pracowników. Umowa określa przede wszystkim czas, na jaki pracownik zostanie wypożyczony, tygodniową ilość godzin do przepracowania, ilość dni urlopu wypoczynkowego, zakres obowiązków mu powierzonych no i oczywiście wysokość wynagrodzenia, jakie otrzyma . Poza tym oczywiście może ona określać inne warunki, zaakceptowane przez obydwie strony. Leasing pracowników z Ukrainy, unormowany jest zarówno przez prawo polskie, jak i międzynarodowe, dlatego więc proces ten kontrolowany jest przez instytucje państwowe.

Leasing zdecydowanie zmniejsza koszty zatrudnienia, a w sytuacji nagromadzenia się zleceń, umożliwia szybkie zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników posiadających niezbędne doświadczenie. Przeciwdziała także sytuacji nagromadzenia się liczby zatrudnionych, a co za tym idzie pracownicy nie są zwalniani po zakończeniu sezonu prac. Decydując się na leasing pracowników, nie trzeba także podpisywać z pracownikiem umowy cywilno-prawnej, gdyż w dalszym ciągu jest pracownikiem drugiego przedsiębiorstwa pomimo tego, że wykonuje on obowiązki w naszej firmie.

Leasing pracowników z Ukrainy pozwala na jednorazowe wykonanie danego zlecania, zastąpić innego pracownika, który w tym czasie jest na urlopie czy też zwolnieniu chorobowym, uzupełnić braki kadrowe, czy też wykonywać obowiązki, których lokalni pracownicy nie mogą realizować z powodu braku odpowiednich szkoleń czy kursów.

Pracownicy z Ukrainy bardzo chętnie podejmują pracę w Polsce, praktycznie w każdej branży i dziedzinie przemysłu. Cechują się oni sumiennością, chęcią do pracy, umiejętnością pracy z polskimi pracownikami, a także sporą elastycznością. Sporo wyższe zarobki jeszcze bardziej zachęcają do przyjazdu oraz wykonywania pracy na terenie Polski. A nasze rodzime firmy coraz odważniej i chętniej nawiązują umowy dotyczące leasingu pracowników z firmami Ukraińskimi. Bardzo często do pracy w Polsce przyjeżdżają wysoko kwalifikowani pracownicy, którzy przy swoim doświadczeniu są bardzo doceniani przez nasze firmy. Oczywiście przed podjęciem pracy każdy pracownik z Ukrainy musi przejść badania lekarskie,

Na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw, które pośredniczą w procesie leasingu między polskimi a ukraińskimi firmami. Zapewniają one kompleksową obsługę formalno-prawną oraz zajmują się całym procesem legalizacji pobytu. Firmy takie organizują także sprawy związane z uzyskaniem wizy w Konsulacie RP na Ukrainie, rejestrują oświadczenia o zamiarze pracy obywatelom Ukrainy, a jeśli wystąpi taka potrzeba, załatwią za nas przedłużenie pobytu na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu.

[us_separator type=”invisible”]

Co zyskujesz?

WYGODA

 • szybki proces rekrutacji oraz reakcji na zmieniające się bieżące zapotrzebowanie na liczbę pracowników
 • minimalna ilość formalności – jedna umowa – jedna faktura VAT
 • brak rozliczeń z ZUS i US

OSZCZĘDNOŚĆ

 • koszt VAT bez dodatkowych obciążeń
 • brak kosztów rekrutacji
 • brak kosztów obsługi kadrowej

BEZPIECZEŃSTWO

 • przeniesienie całkowitego ryzyka wynikającego z zatrudnienia na agencję
 • brak kontroli urzędowych
 • natychmiastowe zastępstwo w przypadku rezygnacji jednego z zatrudnionych

Szukasz pracownika? Skontaktuj się z nami!

[us_separator type=”invisible”]

  Zaufali nam

  [us_logos type=”grid” columns=”6″ style=”2″ el_class=”bsr-nocarousel” items=”%5B%7B%22image%22%3A%22388%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22183%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22182%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22387%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22386%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22385%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22384%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22176%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22382%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22174%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22390%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22389%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22380%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22381%22%7D%5D”]

  Kontakt

  JOBSI Sp. z o.o.
  Obrońców Westerplatte 5
  83-000 Pruszcz Gdański
  NIP: 5272859029
  REGON: 380832849

  Dla pracownika

  Call center:
  +48 58 350 2300
  +38 095 649 7272

  Wyślij swoje CV
  jobs@jobsi.pl

  Dla pracodawcy

  Call center:
  +48 58 350 2300
  +38 095 649 7272

  Wyślij zapytanie:
  biuro@jobsi.pl