Jak zatrudnić Ukraińca

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy to w ostatnich latach bardzo popularna forma uzupełniania niedoborów kadrowych w polskich firmach. Początkiem bieżącego roku zostały wprowadzone nowe przepisy, regulujące przyjmowanie do pracy pracowników tej narodowości. Ich zatrudnianie odbywa się obecnie na podstawie tzw. procedury uproszczonej. Nie jest tutaj wymagane pozwolenie na pracę, pracodawca musi jednak podjąć kilka określonych przepisami kroków.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Pracodawca chcący zatrudnić Ukraińca bez wizy musi we właściwym dla danej firmy urzędzie pracy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dokument można złożyć zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną, a rejestracja jest bezpłatna. Po zarejestrowaniu oświadczenia należy przekazać jego oryginał Ukraińcowi, który ma zostać zatrudniony. Będzie mu on potrzebny do legalnego przekroczenia granicy. Należy także z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę bądź też umowę cywilnoprawną, sporządzoną w postaci pisemnej.

Wcielone w życie na początku 2018 r. przepisy wprowadzają kilka zmian:

 1. Nowy typ zezwolenia na pracę.

Pozwala on na podejmowanie pracy na terenie Polski pracownikom sezonowym. Zezwolenie na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku wystawiać może starosta właściwy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego pracę.

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane wyłącznie wtedy, jeśli wysokość wynagrodzenia uzgodniona z cudzoziemcem i wpisana do umowy nie będzie niższa od wynagrodzenia pozostałych pracowników wykonujących pracę na takim samym stanowisku. Warunkiem uzyskania takiego pozwolenia jest także przedstawienie przez pracodawcę dokumentu, który poświadczy brak możliwości zaspokojenia jego potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

 1. Zezwolenie na pracę krótkoterminową

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można zatrudnić Ukraińca na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (gdy chodzi o pracę inną niż sezonowa). Wszystkie oświadczenia wpisywane będą do ewidencji oświadczeń przez starostę. Należy dodać, że od stycznia 2018 r. obowiązuje nowa formuła oświadczenia.

 1. Sprawniejsze wyłapywanie wniosków składanych dla pozoru

Urzędy pracy, jak i ZUS, mogą obecnie szybciej uzyskać informacje, które pozwolą im stwierdzić, czy dany wniosek został złożony dla pozoru – w takiej sytuacji mają prawo odmówić wydania zezwolenia na pracę. Wszystkie takie decyzje wydawane będą w formie decyzji administracyjnej, co oznacza, że pracodawcy ma prawo zaskarżyć je do ministra właściwego do spraw pracy.

 1. Opłaty od wniosków

Urzędnicy mają obowiązek pobierania opłaty za rozpatrzenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Opłata ta ma na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby nadużyć.

Pracodawca, który chce oszczędzić sobie czasu i wysiłków może także zatrudnić Ukraińca na umowę o pracę, korzystając ze wsparcia profesjonalnej firmy rekrutacyjnej, jaką jest Bisar. Może przy tym skorzystać z jednej z kilku form współpracy – rekrutacji, outsourcingu usług bądź leasing pracowników.

Szukasz pracownika? Skontaktuj się z nami!

[us_separator type=”invisible”]

  Zaufali nam

  [us_logos type=”grid” columns=”6″ style=”2″ el_class=”bsr-nocarousel” items=”%5B%7B%22image%22%3A%22388%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22183%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22182%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22387%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22386%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22385%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22384%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22176%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22382%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22174%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22390%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22389%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22380%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22381%22%7D%5D”]

  Kontakt

  JOBSI Sp. z o.o.
  Obrońców Westerplatte 5
  83-000 Pruszcz Gdański
  NIP: 5272859029
  REGON: 380832849

  Dla pracownika

  Call center:
  +48 58 350 2300
  +38 095 649 7272

  Wyślij swoje CV
  jobs@jobsi.pl

  Dla pracodawcy

  Call center:
  +48 58 350 2300
  +38 095 649 7272

  Wyślij zapytanie:
  biuro@jobsi.pl