Jak rozliczyć pracownika z Ukrainy?

W naszym kraju coraz więcej pojawia się obcokrajowców, którzy szukają zatrudnienia. Wśród nich nie brakuje osób z Ukrainy, a co za tym idzie, pracodawcy muszą być na bieżąco z przepisami, które określają warunki zatrudnienia. Ważne jest też, żeby odpowiednio rozliczyć osobę z Ukrainy pracującą w Polsce, ponieważ możliwości jest kilka. Jakie przepisy podatkowe obowiązują podczas rozliczania pracownika z Ukrainy?

Aspekt podatkowy

To, w jaki sposób pracodawca będzie rozliczał ukraińskiego pracownika zależy w głównej mierze od tego, czy jest on rezydentem, czy nierezydentem. W przypadku, kiedy pracownik posiada status rezydenta i przedstawi pracodawcy Certyfikat Rezydencji z Polski, jego opodatkowanie jest naliczane według zasad ogólnych. Oznacza to, że od uzyskanego wynagrodzenia jest naliczana zaliczka na podatek dochodowy, obliczana przy pomocy skali podatkowej. Pracodawca wystawia PIT 11, natomiast zagraniczny pracownik rozlicza się z polskim Urzędem Skarbowym. Natomiast jeśli Ukrainiec nie posiada Certyfikatu, znaczenie ma rodzaj zawartej umowy. Każda umowa o pracę wymaga rozliczenia podatku na zasadach ogólnych i wystawienie PIT 11, ale cudzoziemiec nie rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Polsce. Umowa cywilno-prawna jest opodatkowana ryczałtem 20%, co jest zdecydowanie najmniej korzystne dla pracownika, bo dostaje on o wiele niższe wynagrodzenie niż polski pracownik.

Pracownicy  Ukrainy, którzy posiadają wizę, także mogą być rozliczani na zasadach ogólnych, ale dodatkowym warunkiem jest przebywanie przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym na terenie Polski. Wystawiane przez płatnika dokumenty to PIT 11 oraz PIT 4R. Granica przebywania w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym sprawia, że dany pracownik posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski, a to z kolei stwarza obowiązek pobierania podatku na zasadach ogólnych. Należy także pamiętać, że ta zasada działa wstecz.

Rozliczanie na zasadach ogólnych dotyczy także tych pracowników  Ukrainy, których centrum życiowe jest w Polsce. Jednak pracodawca ma utrudnione zadanie i jest to trudne do zweryfikowania. Urząd Skarbowy może też uznać oświadczenie pracownika za niewystarczający dowód. Dlatego pracownik ukraiński może złożyć dokument NIP-7, gdzie jako adres zamieszkania podany zostanie polski adres. Niestety, takie rozwiązanie sprawia, że odpowiedzialność spoczywa na pracowniku. Mimo to, jest to wyjście, które może się sprawdzić w przypadku nieposiadania Certyfikatu Rezydencji z Polski bądź z Ukrainy.

Ukraiński pracownik, który jest zatrudniony na umowę zlecenie ma także możliwość przedłożenia Certyfikat rezydencji Ukrainy. W takim wypadku polski pracodawca nie nalicza żadnego podatku od przychodów osiągniętych w Polsce, a jedynie należy wystawić dokument IFT. Jednak kiedy pracujący w Polsce Ukrainiec (nawet posiadający Certyfikat rezydencji Ukrainy) jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, wtedy jego dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Zobacz także jak zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl