Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Od niedawna, bo od roku 2017, obywatele Ukrainy mogą przyjeżdżać do Polski bez konieczności posiadania wizy. Jest to tak zwany ruch bezwizowy, który ma ułatwić naszym sąsiadom przemieszczanie się przez granicę polsko-ukraińską. Dzięki temu coraz częściej stają się oni naszymi pracownikami, szukającymi w naszym kraju bezpiecznego azylu i lepszych warunków bytowych. W niniejszym artykule publikujemy kilka istotnych informacji na temat legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce.

Niektórzy ludzie mylnie twierdzą, że zatrudnianie obcokrajowców to groźne zjawisko na rynku pracy w Polsce. Obawy przejawiają się głównie w argumentach takich jak ten, że zabierają oni Polakom miejsca pracy, co powoduje trudności w znalezieniu odpowiedniego zajęcia przez naszych rodaków. Obawy te są jednak niesłuszne, gdyż w Polsce często brakuje rąk do pracy. Czasami nasi specjaliści albo po prostu robotnicy są niedostępni, bo wyjechali już za granicę, w większości na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia. Dlatego właśnie polscy pracodawcy chętnie zatrudniają ludzi z Ukrainy i innych sąsiednich krajów, dla których oferowane w Polsce stawki są gwarantem lepszego życia. Jest to normalne zjawisko w krajach rozwiniętych. Taka sama sytuacja ma już od dawna miejsce w Niemczech, Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, które od lat opierają swoją gospodarkę na sile roboczej, jaką są imigranci (w tym z Polski). Zatem Można przyjąć, że jest to dobry omen dla naszego kraju.

Jak legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak wynika z oficjalnych danych, obecnie 85% wydanych zezwoleń na pracę otrzymują właśnie przyjezdni z Ukrainy i również dominują oni w przypadku oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Pracodawca polski chcący powierzyć pracę osobie, która przyjechała z Ukrainy, musi upewnić się, iż cudzoziemiec posiada prawo do wykonywania pracy oraz przebywa w Polsce legalnie. Jeżeli utraci jeden z tych tytułów, jego zatrudnienie w Polsce nie jest już możliwe. Jeśli zaś Polski pracodawca zatrudni takiego pracownika, który nie posiada wymaganych zezwoleń, może podlegać dotkliwym sankcjom, a nawet karze pozbawienia wolności.

Właściwe pozwolenia

Prawo legalnego pobytu w Polsce otrzymuje obywatel Ukrainy, który uzyskał wizę pracowniczą lub posiada zezwolenie na pobyt w naszym kraju lub przyjechał tu w ramach ruchu bezwizowego. Osoba chcąca pracować u polskiego pracodawcy ma również obowiązek okazania dokumentu, który uprawnia go do legalnego pobytu w Polsce jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Pracodawca musi przechowywać kopie tych dokumentów przez cały okres powierzenia pracy. Na osobie zatrudniającej ciąży również obowiązek regularnego sprawdzania, czy dokumenty pobytowe cudzoziemca są nadal aktualne. Dokumentem takim może być na przykład kopia paszportu z odpowiednim wpisem potwierdzającym przekroczenie granicy w przypadku ruchu bezwizowego, kopia wizy albo kopia karty wydanej w związku z przydzielaniem zezwolenia pobytowego. Oprócz legalnego pobytu obywatel Ukrainy musi posiadać przede wszystkim uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce. Takim uprawnieniem jest zezwolenie na pracę. Na wniosek pracodawcy wydaje je wojewoda właściwy ze względu na miejsce, w którym praca ma być wykonywana. Zezwolenie takie wydaje się na czas określony, który nie może przekraczać trzech lat, ale może zostać przedłużony.

W polskim prawie istnieje jednak spore ułatwienie w postaci zatrudnienia w oparciu o zarejestrowane oświadczenie. Jest to tak zwana procedura oświadczeniowa, kiedy pracodawca taki dokument rejestruje w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca jego siedziby. Nie trzeba już wtedy wnioskować o zezwolenie na pracę, jednak w takim przypadku okres zatrudnienia nie może przekraczać 6 miesięcy i po jego upływie, niezależnie od ilości zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających Ukraińcowi wykonywanie pracy, należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy. Rejestracja takiego oświadczenia może odbywać się nawet z dnia na dzień.

Podsumowanie

Ruch bezwizowy i możliwość łatwego zatrudniania przyjezdnych z Ukrainy za pomocą procedury oświadczeniowej to spore ułatwienie zarówno dla samych obcokrajowców, jak też polskich pracodawców. Niestety takie zatrudnienie wymaga dokonania szeregu formalności i wizyt w urzędach. Decydując się na zatrudnienie pracowników np. z Ukrainy, warto wziąć pod uwagę  możliwość współpracy z agencją pracy, specjalizującą się w zatrudnianiu obcokrajowców. Takie agencje posiadają już doświadczenie i sprawdzone procedury w pozyskiwaniu pozwoleń i legalizacji pracy w Polsce. Firma Bisar Sp. z o.o. s.k. od wielu lat świadczy tego typu usługi dla wielu firm na terenie całej Polski, z ogromnym sukcesem. Posiadamy ogromne doświadcznie dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom każdą ilość pracowników, w bardzo krótkim czasie.

 

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl