Dokumenty wymagane do zatrudnienia pracownika z Ukrainy.

Pracownicy z Ukrainy – z roku na rok pojawia się ich w Polsce coraz więcej. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że wielu pracodawców rozważa zatrudnienie pracowników z tego kraju w swojej firmie. Jakich formalności należy w takiej sytuacji dopełnić, jakie dokumenty są potrzebne i o jakich przepisach i zasadach warto pamiętać? To coś, o czym koniecznie trzeba wiedzieć – w przeciwnym wypadku pracodawca może narazić się na nieprzyjemności i komplikacje natury prawnej.

Zezwolenie na pracę i brak wizy

Od niedawna ukraińscy pracownicy nie muszą już posiadać wiz, chcąc pracować w Polsce – to znaczne ułatwienie nie tylko dla pracowników, ale również dla osób ich zatrudniających. Pracownicy z Ukrainy muszą jednak posiadać zezwolenie na pracę, lub też jego odpowiednik – otrzymane od pracodawcy i zarejestrowane w Urzędzie Pracy oświadczenie o zatrudnieniu pracownika zza granicy. Warto pamiętać o tym, iż obowiązek rejestracji tego dokumentu w urzędzie spoczywa na pracodawcy! To właśnie on jest odpowiedzialny za przygotowanie oświadczenia i dostarczenie go w stosowne miejsce. Na stronach rządowych można znaleźć gotowy wzór takiego oświadczenia, a jego rejestracja jest bezpłatna i na ogół nie sprawia większych problemów.

Pracownik powinien otrzymać oświadczenie jeszcze przed przyjazdem do Polski – ten dokument pozwoli mu bowiem na bezproblemowe przekroczenie granicy, bez obowiązku posiadania wizy.

Podpisanie umowy o pracę 

Podobnie jak w przypadku zatrudniania rodzimych pracowników, pracodawcę obowiązuje spisanie umowy. Warto pamiętać o tym, że niezależnie od narodowości pracownika, obowiązują takie same stawki wynagrodzenia – płaca minimalna nie może być więc modyfikowana przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Przyszły pracownik powinien koniecznie przejść adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy szkolenie BHP, a także zostać skierowany na badania lekarskie.

Ukraińcy mogą pracować na terenie Polski przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy w ciągu roku. Czy pracodawca ma możliwość zatrudnienia Ukraińskiego pracownika na dłuższy czas? Istnieje taka możliwość – należy jednak wtedy zadbać o dopełnienie stosownych formalności. Pracodawca musi bowiem wystąpić do wojewody z prośbą o wydanie zezwolenia na pracę. Jest ono wydawane na okres do trzech lat. Z prośbą o wydanie zezwolenia na pracę można wystąpić najwcześniej po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia pracownika. Daje to więc możliwość upewnienia się, jaka jest jakość pracy danej osoby i czy współpraca przebiega na tyle pomyślnie, iż pracodawca chciałby przedłużyć ją na kilka lat.

Co jeszcze musi zrobić pracodawca?

Do jednego z najważniejszych obowiązków pracodawcy należy zgłoszenie nowego pracownika do ZUS, a także zameldowanie go w nowym miejscu zamieszkania. Przy tych czynnościach obowiązują standardowe procedury, jedynie podczas zgłaszania pracownika z Ukrainy do ZUS należy, zamiast numeru PESEL, podać numer jego paszportu. Pracodawca powinien również prowadzić akta osobowe pracownika, a także ustalać regulamin pracy, jaki obowiązuje w danym przedsiębiorstwie (jeśli zatrudnia ono przynajmniej 50 pracowników.

Kontakt

JOBSI Sp. z o.o.
Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 5272859029
REGON: 380832849

Dla pracownika

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij swoje CV
jobs@jobsi.pl

Dla pracodawcy

Call center:
+48 58 350 2300
+38 095 649 7272

Wyślij zapytanie:
biuro@jobsi.pl